Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
nowoczesna KSIĘGOWOŚĆ
dopasowana do Twoich potrzeb

Baza wiedzy

Dokumentacja cen transferowych w trakcie kontroli.

W toku postępowania kontrolnego podatnik przedstawił dokumentację opisującą zastosowane cen transferowych.
Organ kontrolujący podatnika uznał, że przedstawiona dokumentacja cen transferowych jest nierzetelna, argumentując to tym, że dokument ten został sporządzony w trakcie kontroli i na potrzeby prowadzonego postępowania. Zdaniem kontrolujących podpisały ja osoby, które w okresie którego dotyczyła kontrola nie pełniły żadnych funkcji w spółce. Konsekwencją takiego stwierdzenia było oszacowanie dochodów podatnika.
Spółka złożyła odwołanie do izby skarbowej jednak nie zostało ono uwzględnione. Spółka sporządziła wobec tego skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Rozstrzygnięcie sądu.

Zdaniem sądu, organy podatkowe zasadnie uznały przekazaną w trakcie kontroli dokumentację cen transferowych za nierzetelną, podkreślając, że została ona wykonana w trakcie i na potrzeby prowadzonego postępowania kontrolnego.

Wnioski praktyczne

Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne i w niniejszej informacji nie dokonuje się oceny wyroku. Jednakże jest to zapewne kolejny argument przemawiający za tym, aby dokumentację cen transferowych sporządzać na bieżąco.
  • Sporządzanie takiej dokumentacji po kilku latach (jak w opisywanej sprawie) powoduje istotne trudności (oprócz wskazanego ryzyka)- w firmie mogą pracować już zupełnie inne osoby (jak w tym przypadku) i dużo trudniej będzie ustalić istotne fakty związane z transakcjami sprzed kilku lat.
  • Wykonywanie dokumentacji w trakcie roku, którego dotyczy pozwala na odpowiednie gromadzenie dowodów na prawidłowość zastosowanych cen(cenniki, ustalenia z negocjacji, korespondencję itp) co po pewnym czasie może być utrudnione lub nawet niemożliwe.
  • W trakcie wykonywania dokumentacji mogą pojawić się wnioski co do ewentualnej konieczności modyfikacji niektórych cen, co pozwoli na ich zmianę, jeżeli dokumentacja jest sporządzona po pewnym okresie, takiej możliwości już nie będzie.
  • Dokumentacja cen transferowych wskaże także jakie działania bieżące (na przykład zbieranie dokumentacji) należy wykonywać, aby w przyszłości obronić zastosowane w transakcjach ceny.

data publikacji: 2014-09-19 09:31:22

Zobacz także:
Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 r.
Korzyść dla firmy - zaliczki uproszczone (podatek od osób fizycznych)
Czy zmieniły się terminy składania deklaracji VAT od stycznia 2015 r?
Kasy fiskalne od 2015 r.
Nowy podatek od stycznia 2015 r!
Ryczałty samochodowe od stycznia 2015 r.
Prezenty muszą zawierać logo firmy.
Rygor natychmiastowej wykonalności.
Diety przedsiębiorcy w kosztach podatkowych.
Jaka jest obecnie stawka VAT przy sprzedaży samochodu osobowego?
Umowa - zlecenia z małżonkiem a koszt podatkowy
Kiedy rozliczyć fakturę korygującą (na bieżąco czy wstecz)?
Zmiany w VAT od stycznia 2014 r.
Odpowiedzialność za długi podatkowe sprzedawcy!
Kasy fiskalne - interpretacja ogólna Ministra Finansów
Jakie potwierdzenie otrzymania korekty faktury VAT jest konieczne
Pożegnanie z podwójną zaliczką za listopad.
Ceny transferowe
Zbliża się termin na sprawozdanie o odpadach!
Ceny transferowe
Masz pytania?
Zadzwoń do nas, albo zostaw nam numer telefonu - oddzwonimy do Ciebie.

+48 42 638 07 70